Warning: Undefined variable $hero_has_title in /srv/home/gcurenl/domains/gcure.nl/htdocs/www/custom/themes/cardiologie/includes/heroes/hero-page.php on line 50

AF RISK

Identificatie van een risicoprofiel als leidraad voor de behandeling van boezemfibrilleren (AF)

Achtergrond: AF is een progressieve ziekte, maar het identificeren van patiënten met een risico op AF-progressie is een uitdaging.

Doelstelling: Het doel van deze studie is om factoren zoals klinische informatie, echocardiografische parameters en circulerende biomarkers te identificeren, die kunnen worden gebruikt in een risicoprofiel om het succes van ritmecontrole te voorspellen en om de therapie te optimaliseren bij patiënten met kortdurende paroxismale of persisterende AF.

Onderzoeksopzet: multicenter, prospectief, observationeel onderzoek.

Doelstelling: Het identificeren van factoren zoals klinische informatie, echocardiografische parameters en circulerende biomarkers, die kunnen worden gebruikt in een risicoprofiel om het succes van ritmecontrole te voorspellen en om de therapie te optimaliseren bij patiënten met kortdurende paroxismale of persisterende AF.

Onderzoeksopzet en resultaten: 499 opeenvolgende patiënten werden geïncludeerd met kortdurende symptomatische paroxysmale of persisterende AF bij wie een strategie voor ritmecontrole de voorkeur had. Klinische factoren, echocardiografische parameters, endotheliale functiemetingen en bloedmonsters voor analyse van circulerende biomarkers werden verzameld. Patiënten werden regelmatig gezien tijdens een follow-up van 1 jaar en ritmemonitoring werd uitgevoerd door een Holter onderzoek met gedurende 2 weken registratie van gebeurtenissen.

We hebben bij patiënten in AFRISK gevonden dat het linker atriale volume, NT-proBNP en PAI-1 geassocieerd waren met AF-progressie. Patiënten met AF-progressie hadden een hoger recidief percentage.

People involved