Warning: Undefined variable $hero_has_title in /srv/home/gcurenl/domains/gcure.nl/htdocs/www/custom/themes/cardiologie/includes/heroes/hero-page.php on line 50

iPHORECAST

PHOspholamban RElated CArdiomyopathy STudy

iPHORECAST

In Nederland dragen ongeveer 15% van de patiënten met idiopatische gedilateerde cardiomyopathie (DCM) en 10% van de patiënten met arritmogene rechterventrikel cardiomyopathie (ARVC) een enkele mutatie in het gen dat codeert voor fosfolamban (phospholamban), PLN R14del. Het natuurlijke beloop van fosfolamban-cardiomyopathie, ook wel PLN-cardiomyopathie, is afhankelijk van de leeftijd (“age-related penetrance”). Na een presymptomatische fase van variabele duur ontwikkelen veel PLN R14del-dragers klachten en worden zij gediagnosticeerd met DCM of ARVC.

PLN (fosfolamban) reguleert de Ca2+-ATPase (SERCA2a) pomp van het sarcoplasmatisch reticulum in de hartspier, en is daarom belangrijk om de calciumhomeostase te waarborgen. Cardiale fibrose is een vroeg teken van de hieraan gerelateerde PLN-cardiomyopathie. De hypothese van iPHORECAST is dat behandeling van presymptomatische dragers van PLN R14del met eplerenon, een middel dat vanwege zijn aldosteron-inhiberende effect sterk antifibrotisch is, ziekteprogressie vertraagt en de tijd tot het verschijnen van klinische symptomen verlengt. iPHORECAST is een multicenter, prospectief, gerandomiseerde trial die plaatsvindt in het UMCG, UMCU, en St. Antonius Ziekenhuis in Sneek. De helft van de deelnemers krijgt 50mg eplerenon, de andere helft krijgt geen behandeling. De duur van de behandeling is 3 jaar. De studie is van start gegaan in 2014 en de laatste deelnemer van de 84 presymptomatische PLN-dragers zal de studie afronden in het begin van 2021. Het primaire eindpunt is een samenstelling van MRI-bevindingen (LV en RV volumes en functie, late aankleuring), ECG-bevindingen, en gerapporteerde aritmieën. De resultaten van deze innovatieve trial worden in 2021 verwacht.

People involved